"Każde dziecko musi mieć prawo do radości"

Maria Kownacka

 

 

 

Strona główna

 

O nas

 

Rozkład dnia

 

Zajęcia dodatkowe

 

Galeria

 

Aktualności

 

Statut

 

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  W  PRZEDSZKOLU  NR 141

GODZINY

RODZAJ ZAJĘĆ

 

6:45 - 8:15

 

Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań i wg własnych pomysłów;

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci i zgodne funkcjonowanie w grupie;

8:15 - 8:30

Zestaw zabaw ruchowych zorganizowanych;

8:30 - 8:45

 

Kształtowanie czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych;

8:45 - 9:10

Śniadanie- kształtowanie nawyków i świadomości prozdrowotnych;

9:10 - 10:30

Wspomaganie dzieci w poznawaniu i odkrywaniu świata poprzez stymulowanie rozwoju procesów poznawczych. Wspieranie ich ciekawości i aktywności poznawczej poprzez tworzenie odpowiednich warunków wg realizowanego przez placówkę programu edukacyjnego. Zajęcia dodatkowe z całą grupą: katecheza, zajęcia muzyczno- rytmiczne.

10:30 - 11:30

Udział w organizowanych grach i zabawach ruchowych w ogrodzie przedszkolnym; bezpieczne organizowanie sobie czasu wolnego na świeżym powietrzu; spacery i wycieczki;

11:30 - 11:45

Czynności opiekuńcze i samoobsługowe przed posiłkiem;

11:45 - 12: 10

I część obiadu;

12:10 - 12:30

Elementy relaksacyjne i wyciszające grupę- krótki odpoczynek przy muzyce, bajce itp.

12:30 - 13:20

 

Zabawy na podwórku- wykazywanie aktywności fizycznej na sprzęcie, zachęcanie do obserwacji przyrodniczych, zjawisk atmosferycznych;

13:20 - 13:30

 

Czynności i zabiegi higieniczno- sanitarne- kształtowanie nawyków prozdrowotnych;

13:30 - 14:00

II część obiadu;

14:00 - 15:00

Czas do dyspozycji nauczyciela; tworzenie sytuacji do integrowania grupy oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz inne w zależności od potrzeb grupy i zainteresowań;

15:00 - 17:00

 

Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej w zabawach spontanicznych z uwzględnieniem poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi; kontakty okolicznościowe z rodzicami;

Uwaga

• leżakowanie- dla dzieci najmłodszych odbywa się w gr. I, w godz. 1200- 1330 ;

• dzieci 5, 6 letnie mają skrócony czas pobytu w ogrodzie;